OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ MLÁDEŽE A JUNIORŮ SPOLKU ČESKÉHO KLUBU NĚMECKÉHO OVČÁKA 2020

AKTUALITY

-------------

PROPOZICE

6. listopadu - 8. listopadu 2020

v kynologickém areálu SOKOLÁK v Suchdole nad Odrou

Organizační výbor:

Ředitel mistrovství: Ing.Karel Černoch
Rozhodčí:
Martin Matoušek – hlavní rozhodčí; Iveta Skalická
Figurant:
Martin Kubátko

Program:


6. 11. 2020
 • 11.00 - 17.45 - trénink
 • 16:00 – 19:00 - prezentace závodníků
 • 19:00 - zkušební pes
 • 19:30 - losování startovních čísel

 • 7. 11. 2020
 • 08.00 - 18.00 - provádění disciplín v jednotlivých kategoriích
 • 20.00 - společenské posezení

 • 8. 11. 2018
 • 07.00 - 14.00 - pokračování závodu
 • Cca 15.00 - vyhlášení výsledků

 • Soutěžní kategorie:


  Pořadí posuzování jednotlivých kategorií stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí dle harmonogramu.

 • Kategorie do 15 ti let: IGP-V - v celém rozsahu zkoušky
 • Kategorie do 18 ti let: ZVV1 - v celém rozsahu zkoušky
 • IGP 1 - v celém rozsahu zkoušky
 • Kategorie do 21 let: IGP 3 - v celém rozsahu zkoušky
 • Každá kategorie bude otevřena v případě startu min. 3 závodníků.

 • Zúčastnit se mohou:

 • - Děti, mládež a junioři, kteří v roce 2020 dosáhnou věkového limitu v dané kategorii s německými ovčáky s průkazem i bez průkazu původu.
 • - Psi bez průkazu původu musí být v typu německého ovčáka, psi kohoutkové výšky 60-65 cm, feny 55-60 cm.
 • - Jedincům, kteří splní podmínky zapsání zkoušky, bude tato zkouška zapsána. Pokud již mají vyšší stupeň zkoušky, mohou se také zúčastnit, ale zkouška nižší jim zapsána nebude.
 • - V kategorii IGP – V, IGP 1 a IGP 3 splněná zkouška BH-VT.
 • - Při vyšším počtu přihlášených, budou upřednostněni účastníci se psy s průkazem původu.


 • Klíč k přijetí závodníků je stanoven v tomto pořadí:

  1. výsledek úspěšně splněné zkoušky z výběrových soutěží mládeže nebo Mistrovství mládeže ČKS, MSKS nebo ČKNO

  2. úspěšné splnění zkoušky alespoň IGP-V, ZVV1, IGP1 („Potvrzení o vykonané zkoušce“)

  3. datum přijetí přihlášky.

  Ceny


  Tři nejlépe umístění soutěžící v každé kategorii obdrží poháry. Každý závodník obdrží pamětní upomínku. Absolutní vítěz obdrží pohár „Absolutní vítěz OMM a J ČKNO 2020“, ten bude náležet závodníkovi s nejvyšším počtem dosažených bodů. (Při rovnosti bodů, rozhoduje vyšší obrana, poslušnost, los). V každé kategorii bude vyhodnocena nejlepší stopa, poslušnost a obrana, a to pouze v případě splnění limitu a počtu min. 3 závodníků v kategorii. (Při rovnosti bodů rozhoduje los.)

  Důležité informace:


  Startovné: bez poplatku
  Ubytování: závodníci budou ubytováni zdarma, doprovod s poplatkem, žádáme o rezervaci ubytování do 15.října 2020.
  Přihlášky zasílejte na e-mail: info@zkosuchdol.info
  Stravování: závodníci mají stravu poskytnutou zdarma, pro ostatní je zajištěno s poplatkem.
  Uzávěrka přihlášek je 15. října 2020.

  Podmínky účasti:


   Výstroj psa musí odpovídat Zkušebnímu řádu a rozsahu soutěže.
   Pes, který se účastnil v roce 2020 vyřazovacích soutěží nebo mistrovství v kategorii dospělých (IGP, ZVV3, IGP FH, plemen), nesmí v daném roce startovat na mistrovství mládeže s jiným psovodem.
   Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržení pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
   Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.
   Závodu se mohou zúčastnit psovodi, kteří jsou členy ČKNO, ČKS nebo MSKS a členové organizací začleněných do ČMKU. Zahraniční závodníci musí být začleněni v některé z organizací FCI.
   Každý účastník musí při prezentaci předložit očkovací průkaz s platným povinným očkováním a platný průkaz o členství v ČKNO nebo ČKS, MSKS. Zahraniční účastníci členský průkaz své organizace.
   Ke psu je nutné předložit Průkaz původu (PP) a Výkonnostní průkaz. Jedinci bez PP musí mít čip a Výkonnostní průkaz určený pro psa bez PP.
   Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č.77/2004 Sb.
   Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování.

  Protesty:


  Protest lze podat u ředitele závodu písemně do 30ti minut po výkonu disciplíny při složení kauce 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.
  Na Vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje organizační výbor soutěže MSKS a Spolek Český klub německých ovčáků

  PŘIHLÁŠKA

  Přihláška ke stažení